Η εταιρεία

Καταχωρήθηκε στο ifloat

"ifloat" είναι το εμπορικό σήμα της εταιρείας HYDROFUN ΕΠΕ που δραστηριοποιείται στην εμπορεία προϊόντων για παιδότοπους θαλάσσης αλλά και στη παραγωγή προϊόντων και εξοπλισμού για την παραλία και τη θάλασσα.

 
Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι στο Περιστέρι Αττικής.
Συμμετέχει ετήσιως σε εκθέσεις όπως η HORECA στην Αθήνα. 
Η εταιρεία μας έχει πιστοποίηση ISO 9001:2008.